გვინდა, წარმოგიდგინოთ ჩვენი საფირმო საფერავის სპეციალური გამოშვება🍷

გვსურდა, ჩვენი ეტიკეტი ლამაზი, თანაც მრავლმნიშვნელოვანი ყოფილიყო, ამიტომაც გადავწყვიტეთ, სპეციალურ გამოშვებაზე დაგვეტანა ხედი ჩვენი სამარნიდან.

ნახატზე გამოსახულია სიღნაღის რაიონის სოფელი ტიბაანი. ტიბაანი განთქმულია თავისი შავმიწა და თიხნარი ნიადაგით, რაც იდეალურია ტრადიციული კახური მეღვინეობისთვის.

მუდამ თოვლიანი კავკასიონი, ალაზნის ველი და ისტორიულ-კულტურული ძეგლებით მდიდარი სოფელი ტიბაანი ნამდვილად წარმოადგენს თვალისთვის საამო ხედს.

We are proud to introduce our special edition of red dry wine ‘’saperavi’’.🍇🍷

When we were thinking about the label design, we had many ideas, but we wanted something special, beautiful and meaningful at the same time. That’s why we decided to paint the view from our wine cellar.

On the label you can see painting of village Tibaani, which is located in Sighnaghi region, kakheti. Tibaani is well known for its black and clay soils, which is perfect for traditional Georgian winemaking.

Always snowy Caucasus mountains on the back, Alazani valley and a village Tibaani, full with historical monuments, is a perfect view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *