იცოდით რომ ვენახის გაშენებისა და მოვლის გარდა, მოსახლეობა ყურძნის უხვი მოსავლის უზრუნველსაყოფად უძველეს დროში მსხვერპლშეწირვასაც რომ მიმართავდა

ქართველი კაცის ცხოვრების ყველა მნიშვნელოვანი მომენტები – შვილის დაბადება, ნათლობა, ნიშნობა, ქორწილი, თუ სხვა, ღვინით დალოცვით და ღვინის დალევით აღინიშნებოდა. ეს კი, როგორც ჩანს, იქიდან მომდინარეობს, რომ ქართველს ღვინო “წმინდა” სასმელად წარმოედგინა. სწორედ ეს რწმენა იყო იმის ერთ-ერთი მიზეზი, რომ ღვთაებათა და წმინდანებისათვის ღვინის შეწირვის ჩვეულებამ ფართო გავრცელება მოიპოვა საქართველოში.

აგუნა გახლდათ ასეთი წარმართი ღვთაება, რომელსაც ღვინით მიაგებდნენ პატივს. მისთვის სრულდებოდა, როგორც საახალწლო, ასევე საშემოდგომო დღესასწაულები.

ეძახდნენ აგუნას : “ აგუნა, აგუნა, გადმოიარე… ჩვენს მამულში — ყურძენი, სხვის მამულში — ფურცელი…“

მართალია აგუნასი მეცხრამეტე საუკუნის მერე აღარ გვჯერა.. თუმცა დღემდე გვწამს, რომ ქართულ ღვინოს განსაკუთრებული ძალა აქვს, თანაც თუ ეს ღვინო შენს ვენახში დაკრეფილი ყურძისგან მზადდება.

Our vineyards are located at Kakheti, Georgia. Place that is associated to wine, hospitality and generosity.

Here, each peasant has a wine cellar to keep wine according to the ancestral rules in pitchers buried in the ground.

Wine is the blood of nation. Back in ancient times, when our primitive ancestors worshiped the sun, they believed that grapes had the unique capacity to gather the sun’s power and energy. By pressing the grapes and drinking their juice, they thought the energy could be transferred to men, thus making them invincible. As wine altered the perception of reality, it was believed to be a way to better communicate with the gods, among whom was Aguna, the God of wine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *